Obavijest i upozorenje vlasnicima pasa

Zbog prijava građana o slučajevima ugrožavanja osoba i djece školskog uzrasta, Komunalna inspekcija općine Usora daje obvezujuće upute vlasnicima pasa, o načinu kako se isti imaju držati i osigurati da isti ne predstavljaju opasnost za prolaznike.


Na području općine Usora psi se moraju držati tako da ne ugrožavaju fizički i psihički integritet, te osobnu sigurnost i imovinu građana, javni red i mir i životnu sredinu, pri čemu uvjeti i način držanja pasa moraju biti sukladni s propisima o zaštiti i dobrobiti životinja, veterinarstvu, zaštiti okoliša, javnom redu i miru, te vlasničko-pravnim odnosima.


Vlasnik psa je dužan osigurati životinji adekvatan smještaj, nužnu njegu, pravilnu ishranu, zdravstvenu zaštitu, odgovarajuće higijenske i veterinarskozdravstvene uvjete prostora u kojem boravi, te osigurati da se držanjem životinje ne zagađuje okolina i ne uznemiravaju treće osobe.


Pas koji se drži u neograđenom dvorištu, vrtu ili sličnom zemljištu, mora biti sigurno vezan adekvatnom ogrlicom i lancem, na način da ne ometa kretanje i sigurnost građana ili mora biti smješten u boks odnosno kućicu koji će spriječiti nekontrolirano kretanje psa, te osigurati da se životinja neće moći samostalno udaljiti i izaći na javnu površinu bez povodca, zaštitnih sredstava i nadzora.


Pas koji se drži u ograđenom dvorištu ili drugom zemljištu ne mora biti vezan ukoliko ograda visinom i čvrstoćom osigurava sigurnost prolaznika i susjeda, a vlasnik psa je dužan na vidnom mjestu postaviti tablu sa crtežom i natpisom koji ukazuje i upozorava na prisustvo psa u dvorištu, te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim vratima.

Komunalna inspekcija Općine Usora

Last modified on Petak, 18 Rujan 2020 18:21

Kontakt

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.