Javni poziv za prijavu projekata u Bazu projekata općine Usora za potrebe izrade nove Integrirane strategije razvoja općine Usora za razdoblje 2022. – 2027.

Temeljem članka 41. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj 5/17), sukladno Zakonu o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:32/17), Uredbi o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 74/19), te Odluci Općinskog vijeća Općine Usora o pristupanju izradi Integrirane strategije razvoja općine Usora za razdoblje 2022.–2027. godine („Službeni glasnik Općine Usora“ broj 5/21), Općinski načelnik općine Usora objavljuje:

 

U okviru procesa izrade Integrirane strategije razvoja općine Usora raspisuje se Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga prema Obrascu koji je definiran miPRO metodologijom.

U skladu s Odlukom Općinskog vijeća Usora broj  01–02–82/21 od 04.05.2021., Općina je pristupila izradi Integrirane strategije razvoja općine Usora za razdoblje 2022.–2027. godine. Riječ je o dokumentu čiji će sadržaj u velikoj mjeri doprinijeti izgledu, aktivnostima i kvalitetu života i rada na području općine Usora u narednih 7 godina.

Vaši prijedlozi projekata moraju odgovarati potrebama lokalne zajednice i biti u skladu sa strateškim ciljevima definiranim u priloženom dokumentu pod nazivom „Okvirni sektorski ciljevi općine Usora“. Rezultat predloženog projekta mora imati konkretnu i mjerljivu korist za lokalnu zajednicu i njene građane, i kao takav može biti prihvaćen i uvršten u Strategiju razvoja.

Projekti koji su namijenjeni potrebama jedne osobe ili uže grupe ljudi radi sticanja vlastite koristi, neće biti razmatrani od strane Općinskog razvojnog tima i Partnerske grupe.

Lokalno razvojno partnerstvo i Partnerska grupa su tijela koja su osnovana kako bi se osiguralo sudjelovanje građana, predstavnika  dijaspore, domaćih i stranih kompanija, obrta, javnog i nevladinog sektora u kreiranju Integrirane strategije razvoja općine Usora za razdoblje 2022.-2027. godine.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte Općinu Usora, kontakt osobe su Anto Bonić i Ivica Labudović, na telefon 032 895-210 i 032 889-046 ili e mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Projektni prijedlozi se dostavljao putem e-maila na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naznakom „Prijava projekta za strategiju“ ili osobno na protokol Općine Usora.

Pravo predlaganja projekata za strategiju imaju sve pravne i fizičke osobe s područja općine Usora.

Broj projekata koje može prijaviti jedan prijavitelj nije ograničen.

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA JE 7.1.2022.

Sastavni dijelovi ovog javnog poziva su obrazac za prijavu projekta, obrazac za prijavu projeka, okvirni sektorski ciljevi općine Usora popunjen projektni obrazac – primjer koji se nalazi u privitku.

Preuzmite:

1. projektni-obrazac-primjer

2. projektni-obrazac-prazan

3. okvirni-sektorski-ciljevi-usora

4. javni-pozivi-projekti

5. obavijest-o-produljenju-roka-za-prijavu-projekata-strategija

 

 

Preuzeto sa www.usora.com

Last modified on Utorak, 21 Prosinac 2021 20:24

Kontakt

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.