Jozo Grgić jedan od najuspješnijih doktorskih studenata u području kineziologije u svijetu

Jozo je trenutno jedan od najuspješnijih doktorskih studenata u području kineziologije u svijetu. Iako je praktički nemoguće imati na neki način objedinjeni egzaktni uvid u uspješnost doktorskih studenata u svijetu, ja ću otići korak dalje u odnosu na gornju rečenicu i reći da sam spreman staviti prilično velik novac na svoju tvrdnju da je Jozo u ovom trenutku najuspješniji doktorski student u području kineziologije u svijetu.

Dakle, ne "jedan od", nego "naj". Doktorski studenti uče se samostalnosti u stvaranju novih znanja u području kojim se bave. To stvaranje novih znanja je jedan recimo kompleksan proces koji obuhvaća mnogo raznih koraka, a u konačnici rezultira objavom znanstvenih radova u referentnim znanstvenim časopisima.

Objavom znanstvenog rada u referentnom znanstvenom časopisu istraživač rezultate svojih istraživanja i saznanja do kojih je došao daje na uvid i kritiku znanstvenoj javnosti i javnosti općenito. Doktorski studenti kineziologije u svijetu, u etabliranim znanstvenim sredinama, u principu s doktorskog studija izlaze s objavljenih prosječno 3-5 znanstvenih radova.

To su radovi koji su temelj njihovog doktorata tj. radovi usko povezani s istraživačkom temom kojom su se bavili u svom doktoratu.

Najkvalitetniji doktorski studenti u području kineziologije uspiju i objaviti i još pokoji rad povrh tih 3-5 radova i završavaju doktorski studij s nešto većim brojem radova iako je taj broj, izuzev zapravo rijetkih iznimaka, još uvijek u principu jednoznamenkast.

Jozo će završiti doktorski studij s objavljenih >70 radova. Na gotovo 2/3 tih radova on je prvi (vodeći) autor. U znanosti je uvijek potrebno neko vrijeme da ti objavljeni radovi naprave i neki odjek, da budu citirani.

Tako se djelomično i procjenjuje njihova kvaliteta. Jozini su radovi već sada, u svega tri godine, citirani skoro 1000 puta u bazi Scopus i skoro 1500 puta u bazi Google Scholar.

Jozo već sada kao koautor sudjeluje u kreiranju tzv. "position stand-a", dakle, službenih mišljena pojedinih društava, a koja se smatraju najutjecajnijim evidence-based dokumentima na temu od značaja za konkretno područje (područje kineziologije u ovom slučaju).

U kreiranju position stand-ova sudjeluju etablirani znanstvenici, zvučna imena na vrhuncu svojih karijera, osobe s reputacijom i impresivnim popisom postignuća kroz karijeru.

Pokušajte na trenutak zastati i promisliti o svemu što sam gore napisao. Pavle Mikulic

Kontakt

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.